Ex-moederdieren

De ex-moederdieren hebben vaak een verschrikkelijk verdrietig verleden waarin zij zijn uitgebuit en misbruikt. Zij hebben allen gemeen dat zij hebben gediend als bron van inkomsten voor de kweker/broodfokkers. Jarenlang hebben zij keer na keer hun puppies zien weghalen, kregen zij slecht te eten, ontbeerden zij een goede vachtverzorging, waren zij verstoken van aanrakingen van mensen, geen aaitje over hun kopje, geen aardig woordje, geen liefkozingen, niets……….

Zij hebben geen mandje om in te slapen, slechts wat stro op de grond, zijn niet gewend om in-huis te leven, durven vaak in het begin niet eens in huis te komen. Natuurlijk zijn er ook kwekers/broodfokkers die hun ‘waar’ minder slecht behandelen, en die hun dieren afstaan en met pensioen laten gaat om hen nog een mooi leven te geven.

Wij proberen gezinnen te vinden die hen nog wat fijne jaren willen geven in een veilige en vertrouwde omgeving. Het opvangen van zo’n diertje is niet makkelijk en vergt wat ervaring met honden en heel, heel veel geduld. Je moet je als het ware bijna in kunnen leven in wat het is om een leven lang niets anders gewoon te zijn dan puppies te krijgen. Zij zijn vaak niet benaderbaar in het begin, immers, zij kennen enkel de omgeving waarin ze jarenlang vertoefden. Vele dieren hebben angst voor mannen. Deze ex-moederdieren kennen en kunnen helemaal niets. Hebben nooit iets geleerd behalve puppies baren. Zij kunnen niet aan de riem lopen, zijn nog nooit mee uit wandelen geweest. Hebben overal angst voor wat wij normaal vinden. Geluiden van auto’s, brommers, spelende kinderen, kortom alle dagelijkse geluiden uit de samenleving zijn hun vreemd.

Lees verder wat onze eisen zijn om zo’n diertje op te kunnen vangen.

Ons wordt vaak verweten dat wij samenwerken met de broodfokkers, dat is niet zo. Wij bekommeren ons primair om het ex-moederdier, immers, wat gebeurt er met haar als wij niet zorgen voor opvang?

Dat laat zich niet raden helaas. Veel broodfokkers bekommeren zich niet om het welzijn van hun afgedankte waar. De teefjes worden vaak afgemaakt en helaas niet op een dierwaardige manier. Er wordt geen geld meer aan uitgegeven. Let wel, niet alle fokkers doen dat, maar het komt voor.

Print Friendly, PDF & Email