Afstand doen

Met ingang van 1 januari 2020 is er in de Nederlandse/Europese wetgeving het een en ander veranderd ten aanzien van de bescherming van het importeren van honden vanuit het buitenland. Een goede zaak lijkt ons waar wij ook volkomen achter staan. Door deze aanscherpingen in het beleid moeten wij helaas ook wat strengere regels handhaven met betrekking tot het herplaatsen.

Zo dient elke aan ons aangeboden hond voorzien te zijn van de nodige vaccinaties én in het bezit te zijn van een paspoort. Het komt regelmatig voor dat eigenaren die hun hond afstaan, geen paspoort (meer) kunnen overleggen doordat ze het kwijt zijn of om welke andere reden dan ook. Het komt ook voor dat via de chipnummers, de honden niet te achterhalen zijn wat het herplaatsen bemoeilijkt aangezien ook wij zijn gehouden aan de geldende regels.

Concreet betekent dit dat elke hond die bij ons wordt aangeboden, voorzien dient te zijn van een paspoort met daarin een overzicht van data van vaccinaties. In geval er geen paspoort meer voor handen is dient de eigenaar dit bij zijn eigen dierenarts in orde te maken alvorens wij tot herplaatsing kunnen overgaan.

Wij kunnen helaas geen honden opnemen zonder paspoort omdat dierenartsen met ingang van genoemde datum verplicht zijn aangifte te doen van ‘illegaal in Nederland’ verblijvende honden en ChowRescue niet haar goede naam wil verliezen door het aanvragen van paspoorten bij dierenartsen en zo het legaliseren van illegale honden bevordert.

Wanneer u afstand wilt doen van uw hondenvriendje, neem dan gerust via de email contact met ons op of vul een contactformuliertje in. Wij zullen u uiteraard bijstaan in de procedure indien daar behoefte aan is.

Wij verzoeken u alvast het afstandsformulier in te vullen.

(Formulaire de renonciation) Afstandsformulier Franstalig

Print Friendly, PDF & Email