ANBI informatie

Bestuursleden:

  • mw. L.M. Aalbers, voorzitter
  • mw. A. Vermeire, penningmeester
  • mw. C. Verhoeyen, secretaris
  • mw. M. Schouten, lid
  • mw. drs. M. Fredrix, dierenarts, lid

De stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden om-niet uitgevoerd.

Artikel 4 lid 6 van de Stichtingsstatuten vermeldt het beloningsbeleid van het bestuur:  “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten’.

Echter, binnen de stichting is besloten dat ALLE inkomsten integraal aan de honden worden besteed.

Kvknr. 785 196 75

RSINnr 86 143 4250

UBNnr 6728214

Correspondentieadres: Trommelstraat 31, 1312 WE Almere

info@chowrescue.nl

(Alleen in spoedgevallen) Telefoonnummer: 0625302429

Sinds 27 juli 2020 mogen wij ons een Stichting noemen mét de ANBI-status

Print Friendly, PDF & Email