ANBI informatie

Bestuursleden:

  • dhr R. Muller, voorzitter
  • dhr. J.L. Muller, penningmeester
  • mw. L.M. Aalbers, secretaris
  • mw. S. van Kranen, lid
  • mw. M. Schouten, lid

De stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden om-niet uitgevoerd.

Artikel 4 lid 6 van de Stichtingsstatuten vermeldt het beloningsbeleid van het bestuur:  “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten’.

Echter, binnen de stichting is besloten dat ALLE inkomsten integraal aan de honden worden besteed.

Meerjarenbeleidsplan 2020-2022 (pdf-download)

Kvknr. 785 196 75

RSINnr 86 143 4250

Correspondentieadres: Goudenregenstraat 65, 1326BL Almere.

info@chowrescue.nl

(Alleen in spoedgevallen) Telefoonnummer: 06 14 46 44 36

Sinds 27 juli 2020 mogen wij ons een Stichting noemen mét de ANBI-status

Print Friendly, PDF & Email