Beer

Het zat Beer, een jonge reu, niet mee in het leven. Lang heeft hij bij zijn vorige gezin gewoond maar naarmate hij ouder werd ging de omgang met de andere hond moeizamer. Bovendien bleek Beer erge verlatingsangst te hebben. Een en ander mondde uit in vernielzucht wanneer er niemand thuis was.

Voor hem zochten we een gezin waar hij de hele dag aandacht zou kunnen krijgen. Heel langzaam zal hem geleerd moeten worden dat wanneer het baasje even weggaat, hij ook weer terugkomt. Voorlopig is hij blij en speelt met de kinderen.

Print Friendly, PDF & Email